ПРОДАТО 93,74 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

06 .06. 2013.

Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије

ПРОДАТО 93,74 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 06. јун 2013. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 06. јуна 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.762.200.000 динара, односно 192,07 одсто обима емисије.

Реализовано је 281.220 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.812.200.000 динара. То представља 93,74 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. децембра 2013. године.