Позив за подношење понуда за услуге одржавања хардвера ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци

05 .06. 2013.

Позив за подношење понуда за услуге одржавања хардвера ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци ОП број 23/2013