ДАНА 04. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 40,14 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

04 .06. 2013.

Аукција педесетронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима

ДАНА 04. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 40,14 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 04. јун 2013. године

На аукцији педесетронедељних државних записа Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 04. јуна 2013. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 73.839.000 евра, односно 98,45 одсто обима емисије.

Реализовано је 30.102 комада државних записа, укупне номиналне вредности 30.102.000 евра, што представља 40,14 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 3,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јуна 2014. године.