ПРОДАТЕ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 1.265.580.000 ДИНАРА

28 .05. 2013.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ПРОДАТЕ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 1.265.580.000 ДИНАРА 

Београд, 28. мај 2013. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 28. маја 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.115.580.000 динара, односно 42,31 одсто обима емисије. Реализовано је 126.558 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 1.265.580.000 динара, што представља 25,31 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. маја 2018. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 30. мај. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.