ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

22 .05. 2013.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 22. мај 2013. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 22. маја 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 112.835.000 евра, односно 225,67 одсто обима емисије.

Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. маја 2015. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 24. мај 2014. и 24. мај 2015. године.