ПРОДАТO 86,62 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

16 .04. 2013.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ПРОДАТО 86,62 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 16. април  2013. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 48.311.000 евра, односно 96,62 одсто обима емисије.

Реализовано је 43.311 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 43.311.000 евра, што представља 86,62 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. априла 2018. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње)  је 18. април. Исплата купона вршиће се годишње до рока доспећа.