ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

20 .03. 2013.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,875%)

ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 20. март 2013. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 59.738.000 евра, односно 119,48 одсто обима емисије.

Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,875 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. марта 2015. године. Датуми доспећа купона (4,875% годишње) су 22. март 2014. и 22. март 2015. године.