ПРОДАТO 93,65 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

11 .12. 2012.

Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије

ПРОДАТО 93,65 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 11. децембар 2012. године

На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 11. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 19.903.150.000 динара, односно 199,03 одсто обима емисије.

Реализовано је 936.543 комада државних записа, укупне номиналне вредности 9.365.430.000 динара. То представља 93,65 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 12,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јуна 2014. године.