ДАНА 31. ОКТОБРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 95,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

31 .10. 2012.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима

ДАНА 31. ОКТОБРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 95,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 31. октобар 2012. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 31. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 65.758.000 евра, односно 131,52 одсто обима емисије.

Реализовано је 47.662 комада државних записа, укупне номиналне вредности 47.662.000 евра, што представља 95,32 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 5,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. новембра 2013. године.