ДАНА 28. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 92,76 ОДСТО АУКЦИЈЕ

28 .08. 2012.

Четврто реотварање седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије
ДАНА 28. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 92,76 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 28. август 2012. године

Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 28. августа 2012. године, понуђен обим аукције износио је 5.349.510.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.262.130.000 динара, односно 98,37 одсто обима аукције. Реализовано је 496.213 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.962.130.000 динара, што представља 92,76 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 15,84 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.