ДАНА 07. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 93,40 ОДСТО АУКЦИЈE

07 .08. 2012.

Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 07. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 93,40 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 07. август 2012. године

Реотварањем 433. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 12. јуна 2012. године, а поново отворене 07. августа 2012. године, понуђен обим аукције износио је 6.589.770.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.155.000.000 динара, односно 93,40 одсто обима аукције. Реализовано је 615.500 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 6.155.000.000 динара, што представља 93,40 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по стопи приноса од 14,94 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. децембра 2013. године.