ДАНА 2. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 89,46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

02 .08. 2012.

Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 2. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 89,46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 2. август 2012. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 02. августа 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.532.380.000 динара, односно 90,65 одсто обима емисије.
Реализовано је 447.313 комада државних записа, укупне номиналне вредности 4.473.130.000 динара. То представља 89,46 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2013. године.