ДАНА 26. јуна 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 2,42 ОДСТО АУКЦИЈЕ

27 .06. 2012.

Реотварање седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије

ДАНА 26. јуна 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 2,42 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 26. јун 2012. године

Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 26. јуна 2012. године, понуђено је 1.508.902, а продато 36.500 државних обвезница, укупне номиналне вредности 365.000.000 динара. То представља 2,42 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по дисконтној стопи од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.