ДАНА 25. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 99,11 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

25 .06. 2012.

Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 25. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 99,11 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 25. јун 2012. године

На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 25. јуна 2012. године, продато је 99.113 државних записа, укупне номиналне вредности 99.113.000 евра. То представља 99,11 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 6,30% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. децембра 2013. године.