ДРЖАВНE ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ 520 МИЛИОНА ДИНАРА

29 .05. 2012.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије
ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ 520 МИЛИОНА ДИНАРА

Београд, 29. мај 2012. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 29. маја 2012. године, продато је 52.000 државних обвезница укупне номиналне вредности 520.000.000 динара. То представља 17,33 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 15,01 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. маја 2017. године. Годишња купонска стопа износи 10 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.