ДАНА 13. МАРТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 50,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

13 .03. 2012.

Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 13. МАРТА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 50,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 13. март 2012. године

На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. марта 2012. године, продато је 500.072 државних записа, укупне номиналне вредности 5.000.720.000 динара. То представља 50,01 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по извршној дисконтној стопи од 13,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. марта 2014. године.