ДАНА 22. фебруара 2012. године ПРОДАТО 44,68 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

22 .02. 2012.

Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 22. фебруара 2012. године ПРОДАТО 44,68 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 22. фебруар 2012. године

На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 22. фебруара 2012. године, продато је 223.411 државних записа, укупне номиналне вредности 2.234.110.000,00 динара. То представља 44,68 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2014. године.