ДАНА 20. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

20 .02. 2012.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије

ДАНА 20. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 20. фебруар 2012. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 20. фебруара 2012. године, продато је 55.199 државних записа, укупне номиналне вредности 55.199.000 евра. То представља 46 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 5,95% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2013. године.