ДАНА 17. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

17 .01. 2012.

ДАНА 17. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 17. јануар 2012. године

Реотварањем 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 04. октобра 2011. године, а поново отворене 17. јануара 2012. године, понуђено је 530.399, а продато 530.399 државних записа, укупне номиналне вредности 5.303.990.000 динара. То представља 100,00 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. априла 2013. године.