Закон о расподели трансферних средстава

24 .12. 2008.

ЗАКОН О РАСПОДЕЛИ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЧЕШЋУ ОПШТИНА, ГРАДОВА И ГРАДА БЕОГРАДА У ПОРЕЗУ НА ЗАРАДЕ У 2005. ГОДИНИ

("Сл. гласник РС", бр. 135/2004)

Члан 1

Овим законом уређује се расподела трансферних средстава која се из буџета Републике Србије преносе буџетима општина, градова и града Београда у 2005. години и утврђује учешће општина, градова и града Београда у порезу на зараде.

Члан 2

Општине, градови и град Београд учествују у порезу на зараде, оствареном на територији општине, града и града Београда, у висини од 40%.

Члан 3

Трансферна средства утврђена Законом о буџету Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС", број 127/2004), у износу од 13.800.000.000 динара, сагласно одредбама члана 99 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004), расподељују се општинама, градовима и граду Београду, у следећим износима, и то:

А)

 

 

 

Градови

у динарима

1.

Београд

5.395.034.000

2.

Крагујевац

500.007.000

3.

Ниш

498.716.722

4.

Нови Сад

796.605.050

Б)

 

 

 

Општине

у динарима

1.

Ада

29.682.145

2.

Александровац

41.118.239

3.

Алексинац

69.142.591

4.

Алибунар

31.545.921

5.

Апатин

101.636.619

6.

Аранђеловац

41.266.763

7.

Ариље

34.642.620

8.

Бабушница

22.647.411

9.

Бајина Башта

35.171.843

10.

Баточина

11.952.452

11.

Бач

17.379.765

12.

Бачка Паланка

52.840.935

13.

Бачка Топола

42.626.522

14.

Бачки Петровац

45.579.336

15.

Бела Паланка

23.821.836

16.

Бела Црква

28.408.895

17.

Беочин

16.311.844

18.

Бечеј

40.296.252

19.

Блаце

17.870.469

20.

Богатић

36.143.111

21.

Бојник

17.669.010

22.

Бољевац

30.714.369

23.

Бор

100.570.437

24.

Босилеград

30.090.329

25.

Брус

30.624.907

26.

Бујановац

52.237.241

27.

Ваљево

115.588.889

28.

Варварин

32.642.947

29.

Велика Плана

54.702.988

30.

Велико Градиште

26.659.896

31.

Владимирци

22.278.882

32.

Владичин Хан

28.082.314

33.

Власотинце

67.333.839

34.

Врање

90.137.055

35.

Врбас

28.754.871

36.

Врњачка Бања

30.575.266

37.

Вршац

35.562.440

38.

Гаџин Хан

20.296.300

39.

Голубац

15.009.594

40.

Горњи Милановац

48.407.367

41.

Деспотовац

33.566.699

42.

Димитровград

20.226.505

43.

Дољевац

21.358.880

44.

Жабаљ

16.315.703

45.

Жабари

15.445.335

46.

Жагубица

54.257.639

47.

Житиште

22.589.197

48.

Житорађа

20.043.118

49.

Зајечар

76.318.052

50.

Зрењанин

117.446.767

51.

Ивањица

47.037.852

52.

Инђија

61.065.009

53.

Ириг

37.956.695

54.

Јагодина

71.868.940

55.

Кањижа

27.005.695

56.

Кикинда

55.562.191

57.

Кладово

26.097.332

58.

Кнић

18.600.333

59.

Књажевац

63.667.464

60.

Ковачица

23.810.647

61.

Ковин

39.904.431

62.

Косјерић

16.377.960

63.

Коцељева

18.871.599

64.

Краљево

209.848.271

65.

Крупањ

25.400.135

66.

Крушевац

169.552.728

67.

Кула

41.136.479

68.

Куршумлија

39.533.022

69.

Кучево

30.012.974

70.

Лајковац

15.081.591

71.

Лапово

8.026.538

72.

Лебане

38.480.062

73.

Лесковац

172.441.084

74.

Лозница

137.766.344

75.

Лучани

26.774.805

76.

Љиг

19.198.527

77.

Љубовија

19.937.586

78.

Мајданпек

42.453.530

79.

Мали Зворник

16.640.550

80.

Мали Иђош

15.361.765

81.

Мало Црниће

19.466.826

82.

Медвеђа

24.488.966

83.

Мерошина

22.772.209

84.

Мионица

21.088.895

85.

Неготин

55.781.731

86.

Нова Варош

27.970.492

87.

Нова Црња

14.879.974

88.

Нови Бечеј

29.018.500

89.

Нови Кнежевац

17.407.430

90.

Нови Пазар

107.489.812

91.

Опово

11.639.755

92.

Осечина

21.059.135

93.

Оџаци

36.501.332

94.

Панчево

177.262.622

95.

Параћин

58.948.781

96.

Петровац

42.723.503

97.

Пећинци

27.527.773

98.

Пирот

71.535.112

99.

Пландиште

30.434.052

100.

Пожаревац

67.428.003

101.

Пожега

39.787.781

102.

Прешево

55.341.514

103.

Прибој

39.980.772

104.

Пријепоље

66.453.425

105.

Прокупље

59.454.313

106.

Ражањ

21.338.555

107.

Рача

15.433.484

108.

Рашка

52.152.659

109.

Рековац

19.873.239

110.

Рума

62.025.080

111.

Свилајнац

33.757.177

112.

Сврљиг

45.171.105

113.

Сента

41.622.672

114.

Сечањ

24.924.154

115.

Сјеница

48.281.221

116.

Смедерево

144.154.131

117.

Смедеревска Паланка

60.999.170

118.

Сокобања

23.714.516

119.

Сомбор

118.771.641

120.

Србобран

16.697.410

121.

Сремска Митровица

98.517.388

122.

Сремски Карловци

42.397.548

123.

Стара Пазова

69.959.328

124.

Суботица

173.705.598

125.

Сурдулица

32.184.575

126.

Темерин

12.649.462

127.

Тител

12.647.347

128.

Топола

32.194.095

129.

Трговиште

15.126.830

130.

Трстеник

63.499.478

131.

Тутин

50.428.393

132.

Ћићевац

13.420.777

133.

Ћуприја

35.453.832

134.

Уб

35.627.578

135.

Ужице

86.516.862

136.

Црна Трава

9.606.143

137.

Чајетина

32.899.421

138.

Чачак

145.328.855

139.

Чока

32.966.451

140.

Шабац

139.542.432

141.

Шид

48.592.107

Члан 4

Трансферна средства из члана 3 овог закона министар надлежан за послове финансија преноси општини, граду и граду Београду на рачун прописан за уплату текућих трансфера од других нивоа власти у периоду од 15. до 25. у месецу за текући месец, у висини једне дванаестине износа из члана 3 овог закона.

Ако се у току године примања буџета Републике смање, сразмерно ће се смањити износ трансферних средстава која се преносе општини, граду и граду Београду.

Члан 5

Законом о буџету Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС", број 127/2004), утврђен је обим и намена средстава за потребе јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Члан 6

Уколико надлежни орган јединице локалне самоуправе не достави извештаје прописане у складу са чланом 62 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002 и 87/2002), министар надлежан за послове финансија може издати налог да се привремено обустави пренос трансферних средстава до момента достављања прописаних извештаја.

Уколико Република Србија изврши обавезу за рачун општине, града и града Београда, по кредиту за који је дала гаранцију, односно контрагаранцију, своје право на повраћај средстава оствариће обуставом трансферних средстава општини, граду, односно граду Београду, до висине износа измирене обавезе увећане за камату.

Члан 7

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.