Секундарно трговање

Дана 20.11.2017. године није било секундарног трговања државним хартијама од вредности.