Новости

ДАНА 06. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

06 .11. 2017.

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. априла 2017. године, а поново отворене 06. новембра 2017. године укупан обим тражње износио је 18.496.850.000,00 динара.

Комплетан текст

ДАНА 24. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

24 .10. 2017.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије одржаној 24. октобра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 25.000.000.000,00 динара.

Комплетан текст

ДАНА 23. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

23 .10. 2017.

На реотварању емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 23. октобра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 19.817.050.000 динара. 

Комплетан текст

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДИНА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА

06 .10. 2017.

Чланом 93 тачка 9) алинеја 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) прописано је да Управа за трезор врши пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава.

Комплетан текст

ДАНА 21. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

21 .09. 2017.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 21. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Комплетан текст

ДАНА 14. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

14 .09. 2017.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 14. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000,00 евра.

Комплетан текст