Правилници

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2010, 53 од 24. маја 20012, 20 од 21. фебруара 2014, 88 од 28. октобра 2016, 110 од 6. децембра 2017. године) - ступа на снагу од 14. децембра 2017. године

Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација

Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота

Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота

Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза

Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања

Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ

Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом 

Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)

Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице

Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата

Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ

Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ

Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ

Прилог 7/7 - Уговор

Комплетан текст