Правилници

Правилник o начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор

 

Комплетан текст