Упутства

Подаци о додатним изворима финансирања

Подаци о додатним изворима финансирања

Комплетан текст

Упутство за попуњавање обрасца о запосленима и обрасца плате за просвету

Подаци у радним листовима попуњавају се ћирилицом или латиницом. Уколико се имена пишу са нашим словима, не сме се користити YUSCII кодни распоред.

Комплетан текст