Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДИНА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА

06 .10. 2017.

Чланом 93 тачка 9) алинеја 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) прописано је да Управа за трезор врши пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава.

Комплетан текст

ДАНА 21. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

21 .09. 2017.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 21. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Комплетан текст

ДАНА 14. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

14 .09. 2017.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 14. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000,00 евра.

Комплетан текст

ДАНА 6. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

06 .09. 2017.

На аукцији петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 6. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Комплетан текст
Важно Обавештење

ДАНА 31. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

31 .08. 2017.

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. априла 2017. године, а поново отворене 31.

Комплетан текст

ДАНА 30. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

30 .08. 2017.

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 30. августа 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Комплетан текст