Обавештења

ДАНА 17. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

17 .01. 2012.

Реотварањем 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 04. октобра 2011. године, а поново отворене 17. јануара 2012. године, понуђено је 530.399, а продато 530.399 државних записа, укупне номиналне вредности 5.303.990.000 динара. То представља 100,00 одсто обима аукције.

Комплетан текст

ДАНА 10. јануара 2012. године ПРОДАТО 100,00 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

10 .01. 2012.

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 10. јануара 2012. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000,00 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Комплетан текст

Правилник о преносу неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије

08 .01. 2010.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на рачун - Извршење буџета Републике Србије, која директни и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање расхода у 2009. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, бр. 120/08, 31/09 и 111/09) закључно са 31. децембром 2009. године.

Комплетан текст

ОБАВЕШТЕЊЕ ДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

28 .12. 2009.

Обавештавају се сви корисници система за управљање јавним финансијама (ФМИС ) да систем за извршење буџета неће бити расположив за рад са корисницима 04.01.2010. године, због контрола које треба урадити на почетку године.

Комплетан текст