еСПП

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС ПЛАТНОГ ПРОМЕТА - ЕСПП

Електронски сервис платног промета (еСПП) представља интегрални сервис који омогућава електронски начин обављања послова платног промета у Управи за трезор. Са аспекта Закона о платним услугама, еСПП  је дефинисан  као платни инструмент који представља персонализовано средство и/или низ поступака уговорених између корисника јавних средстава и Управе за трезор, које корисник употребљава за издавање платног налога.

Програмска апликација, којом се реализује сервис, њеном кориснику омогућава следеће функционалности:

 

  • Припрему и слање електронских налога за плаћање;
  • Преглед стања средстава на рачунима Корисника;
  • Преглед промена на рачунима Корисника у току дана;
  • Преузимање дневних промена на рачунима Корисника у електронском облику (дневни извод);
  • Приступ регистру рачуна који се воде код Управи за трезор; 
  • Преглед и преузимање шифарника (план рачуна, шифре плаћања, шифарник банака, шифарник општина). 

 

Приступ еСПП Кориснику омогућен је преко корисничког налога који представља   персонализовани налог за приступ еСПП, а састоји се  од   корисничког имена (user name) и лозинке (password); 

Да бисте постали  корисник еСПП потребно је да испуњавате опште услове за коришћење електронског сервиса платног промета у Управи за трезор и да Захтев за приступ еСПП (Образац еСПП-1) поднесете  месно надлежној организационој јединици Управе (филијала или експозитура) за сваки Кориснички налог појединачно. 

 

Обавештење

 

Документација

Потребна документација за прикључење и рад Корисника преко електронског сервиса платног промета – еСПП:

 

ИСПП архива