DANA 21. NOVEMBRA 2017. GODINE

21 .11. 2017.

Aukcija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije
denominovanih u evrima 
DANA 21. NOVEMBRA 2017. GODINE 

Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u   evrima, održanoj 21. novembra 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 99.221.000,00 evra. Realizovano je 50.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 50.000.000 evra. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,38 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. novembra 2022. godine. Datum dospeća kupona (2,250% godišnje) je 23. novembar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,22 procentna poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na poslednjoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 20. jula 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u novembru 2017. godine.