DANA 20. NOVEMBRA 2017. GODINE

20 .11. 2017.

Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima 
DANA 20. NOVEMBRA 2017. GODINE 

Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u   evrima, održanoj 20. novembra 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 34.879.000 evra. Realizovano je 24.848 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 24.848.000 evra. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,75 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. novembra 2020. godine. Datum dospeća kupona (1,50% godišnje) je 22. novembar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,1 procentni poen u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na poslednjoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 21. septembra 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u novembru 2017. godine.