DANA 24. OKTOBRA 2017. GODINE

24 .10. 2017.

Emisija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (3,50%)
DANA 24. OKTOBRA 2017. GODINE 

Beograd, 24. oktobar 2017. godine

Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održanoj 24. oktobra 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 25.000.000.000,00 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 12.891.010.000,00 dinara. Realizovano je 1.162.960 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 11.629.600.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,05 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 26. oktobra 2019. godine. Datum dospeća kupona (3,50% godišnje) je 26. oktobar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,6 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenoj na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti, održanoj 13. juna 2017. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u oktobru 2017. godine.