Изјава o прибављању података о којима се води службена евиденција

Изјава

 

Јавни конкурси

Јавни конкурс објављен 27.09.2017.године

Јавни конкурс објављен 26.07.2017.године

Јавни конкурс објављен 17.05.2017. године

Јавни конкурс објављен 25.01.2017. године

Јавни конкурс објављен 21.12.2016. године

Јавни конкурс објављен 21.09.2016. године

Јавни конкурс објављен 29.06.2016. године

Јавни конкурс објављен 27.04.2016. године

Јавни конкурс објављен 13.04.2016. године

Јавни конкурс објављен 02.03.2016. године

Јавни конкурс објављен 02.12.2015. године

Јавни конкурс објављен 25.11.2015. године

Јавни конкурс објављен 11.11.2015. године

Јавни конкурс објављен 01.07.2015. године

Јавни конкурс објављен 20.05.2015. године

Јавни конкурс објављен 22.04.2015. године

Јавни конкурс објављен 08.04.2015. године

Јавни конкурс објављен 10.12.2014. године

Јавни конкурс објављен 03.12.2014. године

Јавни конкурс објављен 26.11.2014. године