JAВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

 

Набавка услуга - проширење и одржавање система оптимизације штампе

ОП број 40/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - са пратећим електро радовима у експозитури Димитровград

ОП број 41/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - радови на инвестиционом одржавњу објеката

ОП број 39/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - софтверских алата, компоненти и лиценци

ОП број 28/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Енергенти : угаљ и дрва

ОП број 38/2017 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара  - Мултимедијални уређаји

ОП 34/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга Одржавање апликативног софтвера за извршење буџета РС

ОП број 32/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Одржавање апликативног софтверског система за главну књигу и SAP системског софтвера

ОП број 35/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Потрошни материјал за ЛАН мрежу, рачунарске компоненте, материјал за одржавање

ОП број 33/2017

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства Финансија - Управа за трезор, по партијама

ОП број 25/2017

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку за партију број 2 

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију број 5

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Надоградња система за извршење буџета (ИСИБ)

ОП број 31/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Одржавање система за спречавање упада преко интернета (IPS)

ОП број 30/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - архивске полице

ОП број 29/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - са пратећим електро радовима у експозитури Димитровград

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - oдржавање апликативног софтверског система (SАP) за главну књигу и SAP системског софтвера

ОП број 26/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука  обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Рачунарско комуникациона опрема и софтвер за унапређење информационо комуникационих технолошких (ИКТ) система

ОП број 22/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања софтверског пакета за надгледање мреже

ОП број 23/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Мултимедијални уређаји и одржавање мултимедијалних уређаја

ОП број 24/2017

Обавештење о закљученом угвору

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Надоградња Система за извршење буџета – ИСИБ

ОП број 19/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтвера за даљински надзор службених возила

ОП број 17/2017

Обавештење о закњученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Сервис деск - имплементација нових процеса

ОП број 20/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавkа услуга - електронска комуникациона услуга примарног интернет линка

ОП број 21/2017

Обавештење о закњученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавkа добaра - хардверска и софтверска инфраструктура за Централни регистар фактура - прва фаза

ОП број 08/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Одржавање и поправка машина за бројање новца и поправка машина за везивање новца

ОП број 12/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - архивске полице

ОП број 18/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - клима уређаји

ОП број 11/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме

ОП број 13/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката

ОП број 14/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - заштита оперативних система

ОП број 16/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Систем за менаџмент идентитета

ОП број 15/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - мултимедијални уређаји и одржавање мултимедијалних уређаја

ОП број 09/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - поправке каса и трезора

ОП број 10/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање инфраструктуре секундарног Дата центра

ОП број 07/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга системске подршке

ОП број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - систем за мултифакторску аутентификацију корисника  и токени

ОП број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - текуће одржавање зграда и објеката Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 05/2017

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - машине за бројање новца

ОП број 01/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја

ОП број 03/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка лифтова, ротационих врата, врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата и клизних врата

ОП број 02/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Одговор на питање

Измена и допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуга - израда пројекта за систем техничке заштите објеката

ЈНМВ број 13/2017

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - израда пројеката за стабилне инсталације за рану дојаву пожара

ЈНМВ број 12/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - израда пројекта за систем техничке заштите објеката

ЈНМВ број 11/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Измењена конкурсна документација - пречишћен текст

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 10/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Обавештење о продужења рока

Измена и допуна конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавка услуга - израда пројеката за извођење радова на машинским и електро инсталацијама

ЈНМВ број 08/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара- збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ЈНМВ број 09/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - израда идејних пројеката за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката

ЈНМВ број 07/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара - гуме за службена возила

ЈНМВ број 05/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација (пречишћен текст)

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 7

Додатна појашњења 6

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка услуга - Израда идејног пројекта за извођење радова у објекту Обилићев венац бр. 9-11

ЈНМВ број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка услуга - објављивање информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије

ЈНМВ број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара - Збирка прописа у електронском издању са једногодишњим правом коришћења

ЈНМВ број 03/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa услуга– посредовање при куповини авио карата

ЈНМВ број 02/2017

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 01/2017

Обавештење о закљученом уговора

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара - Топлотне инсталације - прикључење на градски систем грејања у Рековцу

број ЈН број 8/2017

Одлука о додели уговора 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга Управљање комуналним отпадом

број  JN 9/2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партије 2-4

Обавештење о закљученом уговору за партије 7-9

Обавештење о закљученом уговору за партије 10 и 12

Обавештење о закљученом уговору за партије 13-14

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Набавка услуга - пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 07/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“

број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 03/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ  ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

6.Набавка канцеларијског намештаја ЦЈН 2/2017)за партију 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору

 

5. Набавка електричне енергије (ЦЈН 6/2017)

Обавештење о закњученом уговору

 

4. Набавка горива и мазива (ЦЈН 3/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3

 

3. Набавка папирне конфекције - санитарни материјал опште намене (ЦЈН 1/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3

 

2. Набавка канцеларијског материјала (ЦЈН 4/2017)

Обавештење о закљученом уговору за партије 11,12 и 17

Обавештење о закљученом уговору за партије 6, 7 и 8

 

1. Набавка услуга - физичко - техничког обезбеђења објеката по партијама (ЦЈН 5/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20

 

 

JAВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавка услуга - подршкa за софтверске алате

ОП број 49/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набвака добaра - Идејни пројекат за техничко решење увођења централног регистра фактура у јавном сектору (пилот пројекат)

ОП број 48/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњењa 6

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Систем за менаџмент идентитета (набавка нових лиценци и имплементација)

ОП број 45/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга –Сервис деск - имплементација процеса - управљање сервисним добрима и конфигурацијом и додатне лиценце

OП број 44/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Материјал за посебне намене: преносиви периферни уређаји, raspberry pi, compact дискови и остало

OП број 47/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – софтверских алата, компоненти и лиценци

OП број 46/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Одржавање хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права

OП број 42/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга  -  Одржавање апликативног софтверског система (САП) за главну књигу и САП системског софтвера

OП број 43/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора ЈН 2

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набвака услуга - Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

OП број 41/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN

OП број 39/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документацијe 2

Конкурсна документација - пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Проширење и одржавање система оптимизације штампe

OП број 38/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Енергенти: угаљ и дрва

OП број 40/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка радова - радови на инвестиционом одржавања - замена столарије

OП број 37/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 7

Додатна појашњења 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Измена и допуна конкурсне документације 2

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Измена конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Консултантске услуге за ИТ

OП број 36/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуге - одржавања Oracle лиценци и подршке

OП број 34/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара –  Материјал за посебне намене: преносиви периферни уређаји, токени, raspberry pi, compact diskovi

OП број 35/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - обука за сервисере PC опреме CompTIA A+ (обука за локалне администраторе организационих јединица)

OП број 32/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима

OП број 29/2016

Одлука о обустави поступкa

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – уређаји за беспрекидно напајање и пратећa опремa

OП број 31/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2 

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -мултимедијални преносни уређаји

OП број 33/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Уређај за сертификацију мреже

ОП број 28/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка електронске комуникационе услуге примарног интернет линка

ОП број 30/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - мрежна опрема за Дата центар

ОП број 27/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања софтверског пакета за надгледање мреже

ОП број 25/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - тракасте завесе са испоруком и уградњом

ОП број 26/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- Oracle лиценце

ОП број 24/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга  - ЕЦДЛ сертификација  запослених у Управи за трезор

ОП број 23/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – проширење капацитета сториџа

ОП број 22/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме

ОП број 16/2016

Oбавештење о закљученом уговоруа

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – свичеви, рутери и остала пратећа комуникациона опрема

ОП број 21/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку добара – Систем ВДИ – виртуализација десктоп клијената и хардверска и софтверска инфраструктура

ОП број 20/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Набавка клима уређаја

ОП број 18/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката

ОП број 19/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - одржавања и поправке машина за бројање новца и поправке машина за везивање новца

ОП број 17/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - Текуће одржавање зграда и објеката  Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 15/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтверског пакета за надгледање мреже 

ОП број 12/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања и поправке лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата и клизних врата

ОП број 14/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора 2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања и поправке каса и трезора

ОП број 13/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за посебне намене: читачи Smart картица, Smart картице, преносиви периферни уређаји, токени, raspberry pi, compact diskovi

ОП број 09/2016

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступкa за партију 2

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - заштита оперативних система

ОП број 11/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање рачунарске опреме, штампача за благајне

ОП број 08/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – архивске полице

ОП број 10/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправке фотокопир апарата и телефакс апарата, по партијама

ОП број 05/2016

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка за партију број 3

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја (централа и филијале)

ОП број 06/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја у систем сали

ОП број 07/2016

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ОП број 04/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - машине за бројање новца

ОП број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услугa - електронске комуникационе услуге фиксне телефоније

ОП број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услугa - осигурања имовине и лица

ОП број 01/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 3

Измена конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 05/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 04/2016

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 1 и 3

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга -објављивања информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије

ЈНМВ број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - посредовањe при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 01/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Управљање комуналним отпадом

број 17/2016

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавку услуге – Управљање комуналним отпадом

број 16/2016

Обавештење о обустави преговарачког поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - испоруке топлотне енергије

број 15/2016

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - испоруке топлотне енергије

број 12/2016

Обавештење о закљученом уговору и о обустави поступка за партије 2-5

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Конкурсна документација

 

Набавка услугa – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода

број 14/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услугa – Управљање комуналним отпадом

број 13/2016

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 10 - 12

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 7 - 9

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 13 и 14

Обавештење о обустави поступка за партијe 2-6

Oбавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – подршкe и одржавањa апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 09/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Осигурање новца у манипулацији

број 11/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Осигурање новца у транспорту

број 10/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима

број 08/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 07/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга -  одржавања софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“, (подршка и одржавање информационог система за пословне функције стране расхода)

број 06/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ  ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

10. Набавка услуга - осигурања запослених и других лица за партије 1 и 2 (ЦЈН 6/2016)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

9. Набавка добара - набавка рачунарске опреме и штампача за партије 5, 6 и 24 (ЦЈН 15/2016)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 5, 6 и 24 

8. Набавка услуга - осигурања имовине за партије 4 и 5, (ЦЈН 5/2016)

Одлука о измени уговора за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 4 i 5

 

7. Набавка добара рачунарског материјала тонера, (ЦЈН 14/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 i 2

 

6. Јавна набавке електронских комуникационих услуга - интернет, (ЦЈН 8/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

5. Јавна набавка - Услуга чишћења зграда, (ЦЈН 2/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 13

 

4. Набавка услуга – одржавање и поправке рачунарске опреме-рачунара, штампача и комуникационе опреме, (ЦЈН 7/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 27

Обавештење о закљученом уговору за партију 26

 

3. Набавка услуга осигурања возила, (ЦЈН 4/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

 

2. Набавка канцеларијског намештаја (ЦЈН 1/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 и партију 4

 

1. Набавка горива

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

JAВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНА

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

 

3. Претходно обавештење - Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета

2. Претходно обавештење - Набавка електричне енергије

1. Претходно обавештење - Услуге физичко-техничког обезбеђења

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавкa услугa - подршке за софтверске алате (MQ-softver, PL/SQL developer, Red Hat) 

ОП број 58/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - систем за менаџмент идентитета, (Identity Management) 

ОП број 57/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - додатни софтверски алати, компоненте и лиценцe 

ОП број 55/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - уређаји за беспрекидно напајање (УПС) и пратећа опрема 

ОП број 56/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - имплементација сервис деска, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 54/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка услуга – Одржавање хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 53/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - oдржавања storage – а, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 52/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, у отвореном поступку, ОП број 51/2015 

ОП број 51/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија - Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова 

ОП број 50/2015

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка добара – Набавка добара – Набавка добара са извођењем радова на машинским и електро инсталацијама, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор (објекти у Крупњу, Љубовији, Белој Паланци и Димитровграду)

ОП број 49/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка добара – енергенти (угаљ и дрво) за грејну сезону 2015/2016 годину, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 48/2015

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1 и 3

Обавештење о закљученoм уговору за партију 4

Обавештење о закљученoм уговору за партију 2

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - имплементација сервис деска, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 43/2015

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Консултантске услуге за ИТ, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 44/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавањa апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP истемског софтвера, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручног усавршавања, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 47/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања Oracle лиценци и подршке, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 45/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

ОП број 41/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - телекомуникационе услуге закупа линкова, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 42/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa радова - Капитално одржавање зграда и објеката, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 40/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – машине за бројање новца, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 39/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 1

Измена конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- канцеларијски намештај - радне столице за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 38/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - услуга одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 30/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 3

Измена и допуна конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1 

Додатна појашњења

Измењен позив за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - реализација пројекта оптимизације штампе за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 32/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- куповина противпожарних апарата за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 37/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка радова - извођење радова на адаптацији за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 34/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручни надзор током извођења радова за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 35/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручно усавршавањe за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 33/2015

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  мултимедијални преносни уређаји за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 36/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  ИП телефони за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 31/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  набавка клима уређаја за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 29/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Hабавкa услуга - осигурања моторних возила, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 28/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 27/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 26/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – набавка електронске комуникационе услуге примарног интернет линка,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 23/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ОП број 25/2015

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, USB меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица и смарт картице, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 24/2015

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 1

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 2

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Набавка клима уређајa, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 22/2015

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – текућег одржавања зграда и објеката

ОП број 21/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – кафе апарати и апарат за прање поврћа, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 20/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 16/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања и поправке машина за бројање новца  и поправке машина за везивање новца, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 19/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања, поправке  стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме и мерење уземљења електричних инсталација, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 14/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Изменa конкурсне документациje 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - бешавно ткане вреће за транспорт новца и сигурносне везицe, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 18/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Изменa конкурсне документациje 2

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - картице за GPS позиционирање возила  

ОП број 09/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања софтверског пакета за надгледање мрежа  

ОП број 17/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања и поправке уређаја за беспрекидно напајање, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 15/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавање и поправке лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата, клизних врата и рампе за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 12/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавања каса и трезора за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 13/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавања и поправке клима уређаја за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 11/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - заштита оперативних система (продужетак права коришћења лиценци за Symantec antimalware софтвер и софтвер за заштиту виртуализоване инфраструктуре) 

ОП број 10/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – одржавања хигијене у пословним објектима, Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 06/2015

Обавештење о одлуци Републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – поправка фотокопир апарата и телефакс апарата

ОП број 08/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – папирна конфекција, за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор

ОП број 05/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - бензина и дизел горива, путем корпоративних картица, за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор

ОП број 04/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ОП број 07/2015

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Природни гас, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 03/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга осигурања имовине и лица, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 01/2015

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2 и 3

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга обезбеђења, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 02/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 05/2015

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 04/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга оглашавања информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 03/2015

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ број 01/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 02/2015

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Измене и допуне конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Јавна набавка услуга  -  подршкe и одржавањa апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 12/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора и обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка услуга -Одржавање и поправка службених возила Министарства финансија – Управа за трезор

број 11/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора и обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 10/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-одржавање и поправке фотокопир апарата и телефакс апарата

број 09/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка добара – природни гас

број 08/2015

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-одржавања софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“

број 07/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-закуп пословног простора у Голупцу и у Жабарима

број 06/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка-закуп пословног простора у Смедеревској Паланци

број 03/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

11. Набавка добара рачунарског материјала тонера

Обавештење о закљученим Уговорима за партију 3 и 7

Обавештење о закљученом Уговору за партију 3 и 7

 

10. Набавка рачунарске опреме и штампача

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору за партију 5 и 6

 

9. Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим Уговорима

 

8. Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом Уговору

 

7. Набавка услуга одржавања рачунарске опреме  са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом Уговору за партију 8 и 3

Обавештење о закљученом Уговору за партију 12

Обавештење о закљученом Уговору за партију 26

Обавештење о закљученом Уговору за партију 25

 

6. Набавка добара - канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом Уговору за партије 5, 7 и 15

Обавештење о закљученом Уговору за партије 6 и 16

Обавештење о закљученом Уговору за партије 1, 2, 4, 10, 11, 14, 17 и 18

 

5. Набавка услуга - Пренос путем оптичких влакана- dark fiber – локације 3 и 4:

Обавештење о закљученом Уговору

 

4. Набавка услуга - дезинфекције, дезинсекције и дератизације:

Обавештење о закљученом Уговору

 

3. Набавка добара – електрична енергија:

Обавештење о закљученом Уговору

 

2. Набавка папирне конфекције:

Обавештење о закљученом Уговору

 

1. Набавка горива:

Обавештење о закљученом Уговору

 

 

ИНТЕРНИ АКТИ

Директива о поступању Министарства финансија - Управа за трезор у поступцима јавних набавки

 


JAВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНА

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавкa добара – Софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 62/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и датабасе софтвера, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 63/2014

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисијe 3 

Обавештење о донетој одлуци републичке комисијe 2 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 3

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервис деск, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 61/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 54/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за даљински надзор службених аутомобила, за потребе министарства финансија-управа за трезор

ОП број 59/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Свичева, вентилатора, пратеће опреме и пројектора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 56/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, УСБ меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица, смарт картице и магнетне табле,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 53/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Двопортне картице за Cisco UCS rack сервере и пратеће лиценце,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 55/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања storage  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 58/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 57/2014

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 51/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 52/2014

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Изменe конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења  3

Додатна појашњења  2

Додатна појашњења

Изменe конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - Услуге образовања и усавршавања запослених, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 48/2014

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - сториџ и опрема за сториџ, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 50/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне Конкурсне документацијe

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - периферних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 49/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате  (одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка), за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 47/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – канцеларијског намештаја, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 45/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – набавка енергената (угаљ и дрво) за грејну сезону 2014/2015 годину, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка телекомуникационих услуга L2VPN i L3VPN, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 40/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измене и допуне Конкурсне документацијe 3

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Конкурсна документација са извршеним изменама и допунама

Измене и допуне Конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавањa апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP системског софтвера, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 44/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање опреме прве и друге категорије за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 41/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 4

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Систем за спречавање упада преко интернета, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 43/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за корелацију логова са имплементацијом, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 42/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања Oracle лиценци и подршке, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 39/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурања моторних возила за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 38/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате (одржавање софтвера MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer и подршка ), за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 36/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавке услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 34/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 37/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања сториџа за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 35/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – лиценце за виртуелизацију, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 32/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 33/2014

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документацијe 2

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – материјал за угоститељство, пиће и напици  за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 31/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - закуп оптичких влакана - dark fiber, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 30/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 29/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сториџ и опрема за сториџ

ОП број 27/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и database софтвера

ОП број 26/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – сервери и серверска опрема (X)

ОП број 28/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – мрежне опреме за нови Data Centar

ОП број 24/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања комуникационе опреме,оптике и ИП телефоније

ОП број 25/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ОП број 20/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 2

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 1

Oбавештење о закљученом уговору за партиjе 3 и 4

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка система за беспрекидно напајање, пратеће опремe и опреме за систем салу

ОП број 21/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa мултифункционалних, периферних и преносних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 15/2014

Обавештење о закљученом Уговору за партију 4

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже, сервиса и сервера

ОП број 23/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга  - Заштита оперативних система (продужетак права коришћења на антивирусни софтвер Symantec licenci), за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 22/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања и поправке машина за бројање новца и поправкe машина за везивање новца,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 17/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања каса и трезора, за потребе Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 19/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у пословним објектима Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 16/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања зграда и објеката Министарства финасија - Управа за трезор

ОП број 14/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме, за потребе Министарства финансија - Управa за трезор

ОП број 18/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања и поправке уређаја за беспрекидно напајање,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 10/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 12/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавањe и поправкa лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата, клизних врата и рампе

ОП број 11/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање  хигијене у пословним објектима Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање клима уређаја

ОП број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - лиценце за Jabber

ОП број 09/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - поправке фотокопир апарата и телефакс апарата

ОП број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – електричне енергије

ОП број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже , сервиса и сервера

ОП број 05/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурањa имовине и лица за потребе Министарства финансија

ОП број 03/2014

Обавештење о потписаном Уговору за партију 2

Обавештење о потписаном Уговору за партије 1 и 3

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - бензин и дизел гориво

ОП број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга обезбеђења

ОП број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетом Закључку Републичке комисије за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

 

1. Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења

2. Претходно обавештење - услуге одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор

3. Претходно обавештење - сториџ и опрема за сториџ

4. Претходно обавештење - сервери и серверска опрема (Unix)  са миграцојом системског, апликативног и database software-a

5. Претходно обавештење - мрежна опрема за нови Дата Центар

6. Претходно обавештење - додатни софтверски алати, компоненте и лиценце

7. Претходно обавештење - одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

12. Јавна набавка-закуп пословног простора

број 13/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

11. Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате

(одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка)

број 12/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели Уговора

Додатна појашњења

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

10. Набавка услуга подршке и одржавања  апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 11/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

9. Одржавање софтвера под комерцијалним називом SIRIUS 2010

број 09/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

8. Закуп пословног простора у Голупцу и Жабарима

број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

7. Закуп пословног простора у Смедеревској Паланци

број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

6. Набавка добара - стручна литература

број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

5. Набавка добара - стручна литература

број 05/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

4. Набавка добара - стручна литература

број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

3. Набавка добара - стручна литература

број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

2. Набавка добара - стручна литература

број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Набавка добара - стручна литература

број 01/2014

Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

4. Набавкa услуга – израда главног пројекта адаптације, климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско-занатским радовима сервер сале ДР (Disaster & Recovery) локације Управе за трезор Министарства финансија у филијали Нови Сад

ЈНМВ број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

3. Набавка услуга оглашавања информативних огласа

ЈНМВ број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

2. Набавка услуга обезбеђивања авио карата и обезбеђивања хотелског смештаја

ЈНМВ број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

1. Набавка преводилачких услуга

ЈНМВ број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

4. Eлектронске комуникационе услуге-интернет

 

4.1. за партију 1-Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од Дос и ДДоС напада

Обавештење о закљученом Уговору за интернет услуге, за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору

 

3. Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом Уговору

 

2. Набавкa рачунарског материјала – тонера:

 

2.1. за партију број 5 – Оригинал тонери за ХП уређаје

Обавештење о закљученом Уговору

 

2.2. за партију 4 - Оригинал тонери за Леxмарк уређаје

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1. Набавка канцеларијског материјала:

 

1.1. за партију 1 – папир

Обавештење о закљученом Уговору

 

1.2. за партију 2 – коверте

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.3. за партију 3 – фасцикле, материал за архивирање и паковање и регистратори

1.4. за партију 4 – хемијске оловке, графитне оловке, техничке оловке, фломастери, маркер, гумице, резачи и коректори

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.5. за партију 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

Обавештење о закљученом Уговору 5

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.6. за партију 9 – остали канцеларијски материал

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА 2015 ГОДИНУ

 

1. Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења