JAВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавка добара-Надоградња система за извршење буџета(ИСИБ)

ОП број 31/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга-Одржавање система за спречавање упада преко интернета(IPS)

ОП број 30/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - архивске полице

ОП број 29/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - са пратећим електро радовима у експозитури Димитровград

ОП број 27/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - oдржавање апликативног софтверског система (SАP) за главну књигу и SAP системског софтвера

ОП број 26/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Рачунарско комуникациона опрема и софтвер за унапређење информационо комуникационих технолошких (ИКТ) система

ОП број 22/2017

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања софтверског пакета за надгледање мреже

ОП број 23/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Мултимедијални уређаји и одржавање мултимедијалних уређаја

ОП број 24/2017

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Надоградња Система за извршење буџета – ИСИБ

ОП број 19/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтвера за даљински надзор службених возила

ОП број 17/2017

Обавештење о закњученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Сервис деск - имплементација нових процеса

ОП број 20/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавkа услуга - електронска комуникациона услуга примарног интернет линка

ОП број 21/2017

Обавештење о закњученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавkа добaра - хардверска и софтверска инфраструктура за Централни регистар фактура - прва фаза

ОП број 08/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Одржавање и поправка машина за бројање новца и поправка машина за везивање новца

ОП број 12/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - архивске полице

ОП број 18/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - клима уређаји

ОП број 11/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме

ОП број 13/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката

ОП број 14/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - заштита оперативних система

ОП број 16/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Систем за менаџмент идентитета

ОП број 15/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - мултимедијални уређаји и одржавање мултимедијалних уређаја

ОП број 09/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - поправке каса и трезора

ОП број 10/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање инфраструктуре секундарног Дата центра

ОП број 07/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга системске подршке

ОП број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - систем за мултифакторску аутентификацију корисника  и токени

ОП број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - текуће одржавање зграда и објеката Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 05/2017

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатне информације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - машине за бројање новца

ОП број 01/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја

ОП број 03/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка лифтова, ротационих врата, врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата и клизних врата

ОП број 02/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Одговор на питање

Измена и допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуга - израда пројеката за стабилне инсталације за рану дојаву пожара

ЈНМВ број 12/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - израда пројекта за систем техничке заштите објеката

ЈНМВ број 11/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Измењена конкурсна документација - пречишћен текст

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 10/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Обавештење о продужења рока

Измена и допуна конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавка услуга - израда пројеката за извођење радова на машинским и електро инсталацијама

ЈНМВ број 08/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара- збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ЈНМВ број 09/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - израда идејних пројеката за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката

ЈНМВ број 07/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара - гуме за службена возила

ЈНМВ број 05/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација (пречишћен текст)

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 7

Додатна појашњења 6

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка услуга - Израда идејног пројекта за извођење радова у објекту Обилићев венац бр. 9-11

ЈНМВ број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка услуга - објављивање информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије

ЈНМВ број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка добара - Збирка прописа у електронском издању са једногодишњим правом коришћења

ЈНМВ број 03/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa услуга– посредовање при куповини авио карата

ЈНМВ број 02/2017

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 01/2017

Обавештење о закљученом уговора

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуга - пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 07/2017

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“

број 06/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 03/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ  ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

5. Набавка електричне енергије (ЦЈН 6/2017)

Обавештење о закњученом уговору

 

4. Набавка горива и мазива (ЦЈН 3/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3

 

3. Набавка папирне конфекције - санитарни материјал опште намене (ЦЈН 1/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3

 

2. Набавка канцеларијског материјала (ЦЈН 4/2017)

Обавештење о закљученом уговору за партије 6, 7 и 8

 

1. Набавка услуга - физичко - техничког обезбеђења објеката по партијама (ЦЈН 5/2017)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20

 

 

JAВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавка услуга - подршкa за софтверске алате

ОП број 49/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набвака добaра - Идејни пројекат за техничко решење увођења централног регистра фактура у јавном сектору (пилот пројекат)

ОП број 48/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњењa 6

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Систем за менаџмент идентитета (набавка нових лиценци и имплементација)

ОП број 45/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга –Сервис деск - имплементација процеса - управљање сервисним добрима и конфигурацијом и додатне лиценце

OП број 44/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Материјал за посебне намене: преносиви периферни уређаји, raspberry pi, compact дискови и остало

OП број 47/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – софтверских алата, компоненти и лиценци

OП број 46/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Одржавање хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права

OП број 42/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга  -  Одржавање апликативног софтверског система (САП) за главну књигу и САП системског софтвера

OП број 43/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора ЈН 2

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набвака услуга - Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

OП број 41/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN

OП број 39/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документацијe 2

Конкурсна документација - пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Проширење и одржавање система оптимизације штампe

OП број 38/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Енергенти: угаљ и дрва

OП број 40/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка радова - радови на инвестиционом одржавања - замена столарије

OП број 37/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 7

Додатна појашњења 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Измена и допуна конкурсне документације 2

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Измена конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Консултантске услуге за ИТ

OП број 36/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуге - одржавања Oracle лиценци и подршке

OП број 34/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара –  Материјал за посебне намене: преносиви периферни уређаји, токени, raspberry pi, compact diskovi

OП број 35/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - обука за сервисере PC опреме CompTIA A+ (обука за локалне администраторе организационих јединица)

OП број 32/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима

OП број 29/2016

Одлука о обустави поступкa

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – уређаји за беспрекидно напајање и пратећa опремa

OП број 31/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2 

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -мултимедијални преносни уређаји

OП број 33/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Уређај за сертификацију мреже

ОП број 28/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка електронске комуникационе услуге примарног интернет линка

ОП број 30/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - мрежна опрема за Дата центар

ОП број 27/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања софтверског пакета за надгледање мреже

ОП број 25/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - тракасте завесе са испоруком и уградњом

ОП број 26/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- Oracle лиценце

ОП број 24/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга  - ЕЦДЛ сертификација  запослених у Управи за трезор

ОП број 23/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – проширење капацитета сториџа

ОП број 22/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме

ОП број 16/2016

Oбавештење о закљученом уговоруа

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – свичеви, рутери и остала пратећа комуникациона опрема

ОП број 21/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку добара – Систем ВДИ – виртуализација десктоп клијената и хардверска и софтверска инфраструктура

ОП број 20/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Набавка клима уређаја

ОП број 18/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката

ОП број 19/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - одржавања и поправке машина за бројање новца и поправке машина за везивање новца

ОП број 17/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - Текуће одржавање зграда и објеката  Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 15/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање софтверског пакета за надгледање мреже 

ОП број 12/2016

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања и поправке лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата и клизних врата

ОП број 14/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора 2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања и поправке каса и трезора

ОП број 13/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за посебне намене: читачи Smart картица, Smart картице, преносиви периферни уређаји, токени, raspberry pi, compact diskovi

ОП број 09/2016

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступкa за партију 2

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - заштита оперативних система

ОП број 11/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање рачунарске опреме, штампача за благајне

ОП број 08/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – архивске полице

ОП број 10/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправке фотокопир апарата и телефакс апарата, по партијама

ОП број 05/2016

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка за партију број 3

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја (централа и филијале)

ОП број 06/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка клима уређаја у систем сали

ОП број 07/2016

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ОП број 04/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - машине за бројање новца

ОП број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услугa - електронске комуникационе услуге фиксне телефоније

ОП број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услугa - осигурања имовине и лица

ОП број 01/2016

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 3

Измена конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 05/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ЈНМВ број 04/2016

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 1 и 3

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга -објављивања информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије

ЈНМВ број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - посредовањe при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 01/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Управљање комуналним отпадом

број 17/2016

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавку услуге – Управљање комуналним отпадом

број 16/2016

Обавештење о обустави преговарачког поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - испоруке топлотне енергије

број 15/2016

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - испоруке топлотне енергије

број 12/2016

Обавештење о закљученом уговору и о обустави поступка за партије 2-5

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Конкурсна документација

 

Набавка услугa – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода

број 14/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услугa – Управљање комуналним отпадом

број 13/2016

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 10 - 12

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 7 - 9

Oбавештење о закљученом уговору за партијe 13 и 14

Обавештење о обустави поступка за партијe 2-6

Oбавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – подршкe и одржавањa апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 09/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Осигурање новца у манипулацији

број 11/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – Осигурање новца у транспорту

број 10/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка добара - опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима

број 08/2016

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 07/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга -  одржавања софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“, (подршка и одржавање информационог система за пословне функције стране расхода)

број 06/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 03/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2016

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ  ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

10. Набавка услуга - осигурања запослених и других лица за партије 1 и 2 (ЦЈН 6/2016)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

9. Набавка добара - набавка рачунарске опреме и штампача за партије 5, 6 и 24 (ЦЈН 15/2016)

Обавештење о закљученим уговорима за партије 5, 6 и 24 

8. Набавка услуга - осигурања имовине за партије 4 и 5, (ЦЈН 5/2016)

Одлука о измени уговора за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 4 i 5

 

7. Набавка добара рачунарског материјала тонера, (ЦЈН 14/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 i 2

 

6. Јавна набавке електронских комуникационих услуга - интернет, (ЦЈН 8/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

5. Јавна набавка - Услуга чишћења зграда, (ЦЈН 2/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 13

 

4. Набавка услуга – одржавање и поправке рачунарске опреме-рачунара, штампача и комуникационе опреме, (ЦЈН 7/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 27

Обавештење о закљученом уговору за партију 26

 

3. Набавка услуга осигурања возила, (ЦЈН 4/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

 

2. Набавка канцеларијског намештаја (ЦЈН 1/2016)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 и партију 4

 

1. Набавка горива

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

JAВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНА

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

 

3. Претходно обавештење - Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета

2. Претходно обавештење - Набавка електричне енергије

1. Претходно обавештење - Услуге физичко-техничког обезбеђења

 

OТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавкa услугa - подршке за софтверске алате (MQ-softver, PL/SQL developer, Red Hat) 

ОП број 58/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - систем за менаџмент идентитета, (Identity Management) 

ОП број 57/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - додатни софтверски алати, компоненте и лиценцe 

ОП број 55/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa добара - уређаји за беспрекидно напајање (УПС) и пратећа опрема 

ОП број 56/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - имплементација сервис деска, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 54/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка услуга – Одржавање хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 53/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - oдржавања storage – а, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 52/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавкa услуга - системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, у отвореном поступку, ОП број 51/2015 

ОП број 51/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија - Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова 

ОП број 50/2015

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка добара – Набавка добара – Набавка добара са извођењем радова на машинским и електро инсталацијама, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор (објекти у Крупњу, Љубовији, Белој Паланци и Димитровграду)

ОП број 49/2015

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документациja

 

Набавка добара – енергенти (угаљ и дрво) за грејну сезону 2015/2016 годину, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 48/2015

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1 и 3

Обавештење о закљученoм уговору за партију 4

Обавештење о закљученoм уговору за партију 2

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - имплементација сервис деска, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 43/2015

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - Консултантске услуге за ИТ, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 44/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавањa апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP истемског софтвера, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручног усавршавања, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 47/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавања Oracle лиценци и подршке, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 45/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

ОП број 41/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - телекомуникационе услуге закупа линкова, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 42/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa радова - Капитално одржавање зграда и објеката, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 40/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – машине за бројање новца, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 39/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 1

Измена конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- канцеларијски намештај - радне столице за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 38/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - услуга одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 30/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 3

Измена и допуна конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1 

Додатна појашњења

Измењен позив за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - реализација пројекта оптимизације штампе за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 32/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара- куповина противпожарних апарата за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 37/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка радова - извођење радова на адаптацији за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 34/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручни надзор током извођења радова за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 35/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - стручно усавршавањe за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 33/2015

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  мултимедијални преносни уређаји за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 36/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  ИП телефони за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 31/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара -  набавка клима уређаја за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 29/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Hабавкa услуга - осигурања моторних возила, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 28/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 27/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 26/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – набавка електронске комуникационе услуге примарног интернет линка,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 23/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ОП број 25/2015

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, USB меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица и смарт картице, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 24/2015

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 1

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 2

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Набавка клима уређајa, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 22/2015

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученoм уговору за Партију 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – текућег одржавања зграда и објеката

ОП број 21/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – кафе апарати и апарат за прање поврћа, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 20/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 16/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања и поправке машина за бројање новца  и поправке машина за везивање новца, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 19/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања, поправке  стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме и мерење уземљења електричних инсталација, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор 

ОП број 14/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Изменa конкурсне документациje 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - бешавно ткане вреће за транспорт новца и сигурносне везицe, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 18/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Изменa конкурсне документациje 2

Изменa конкурсне документациje

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - картице за GPS позиционирање возила  

ОП број 09/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања софтверског пакета за надгледање мрежа  

ОП број 17/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - одржавања и поправке уређаја за беспрекидно напајање, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор  

ОП број 15/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавање и поправке лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата, клизних врата и рампе за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 12/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавања каса и трезора за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 13/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - Oдржавања и поправке клима уређаја за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор  

ОП број 11/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга - заштита оперативних система (продужетак права коришћења лиценци за Symantec antimalware софтвер и софтвер за заштиту виртуализоване инфраструктуре) 

ОП број 10/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – одржавања хигијене у пословним објектима, Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 06/2015

Обавештење о одлуци Републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњењa 5

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – поправка фотокопир апарата и телефакс апарата

ОП број 08/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – папирна конфекција, за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор

ОП број 05/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - бензина и дизел горива, путем корпоративних картица, за потребе Mинистарства финансија - Управа за трезор

ОП број 04/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - збирка прописа у електронском издању, са једногодишњим правом коришћења

ОП број 07/2015

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - Природни гас, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 03/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга осигурања имовине и лица, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 01/2015

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2 и 3

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга обезбеђења, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 02/2015

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 05/2015

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавкa услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 04/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга оглашавања информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ЈНМВ број 03/2015

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ број 01/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Материјал за угоститељство, пиће и напици

ЈНМВ број 02/2015

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Измене и допуне конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Јавна набавка услуга  -  подршкe и одржавањa апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 12/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора и обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка услуга -Одржавање и поправка службених возила Министарства финансија – Управа за трезор

број 11/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора и обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)

број 10/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-одржавање и поправке фотокопир апарата и телефакс апарата

број 09/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка добара – природни гас

број 08/2015

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-одржавања софтвера под комерцијалним називом „СИРИУС 2010“

број 07/2015

Обавештење о закљученoм уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-закуп пословног простора у Голупцу и у Жабарима

број 06/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка-закуп пословног простора у Смедеревској Паланци

број 03/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 05/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 04/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 02/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка-стручна литература

број 01/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

11. Набавка добара рачунарског материјала тонера

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору за партију 3 и 7

 

10. Набавка рачунарске опреме и штампача

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору за партију 5 и 6

 

9. Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим Уговорима

 

8. Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом Уговору

 

7. Набавка услуга одржавања рачунарске опреме  са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом Уговору за партију 8 и 3

Обавештење о закљученом Уговору за партију 12

Обавештење о закљученом Уговору за партију 26

Обавештење о закљученом Уговору за партију 25

 

6. Набавка добара - канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом Уговору за партије 5, 7 и 15

Обавештење о закљученом Уговору за партије 6 и 16

Обавештење о закљученом Уговору за партије 1, 2, 4, 10, 11, 14, 17 и 18

 

5. Набавка услуга - Пренос путем оптичких влакана- dark fiber – локације 3 и 4:

Обавештење о закљученом Уговору

 

4. Набавка услуга - дезинфекције, дезинсекције и дератизације:

Обавештење о закљученом Уговору

 

3. Набавка добара – електрична енергија:

Обавештење о закљученом Уговору

 

2. Набавка папирне конфекције:

Обавештење о закљученом Уговору

 

1. Набавка горива:

Обавештење о закљученом Уговору

 

 

ИНТЕРНИ АКТИ

Директива о поступању Министарства финансија - Управа за трезор у поступцима јавних набавки

 


JAВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНА

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавкa добара – Софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 62/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и датабасе софтвера, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 63/2014

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисијe 3 

Обавештење о донетој одлуци републичке комисијe 2 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 3

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервис деск, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 61/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 54/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за даљински надзор службених аутомобила, за потребе министарства финансија-управа за трезор

ОП број 59/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Свичева, вентилатора, пратеће опреме и пројектора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 56/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, УСБ меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица, смарт картице и магнетне табле,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 53/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Двопортне картице за Cisco UCS rack сервере и пратеће лиценце,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 55/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања storage  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 58/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 57/2014

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 51/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 52/2014

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Изменe конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења  3

Додатна појашњења  2

Додатна појашњења

Изменe конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - Услуге образовања и усавршавања запослених, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 48/2014

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - сториџ и опрема за сториџ, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 50/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне Конкурсне документацијe

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - периферних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 49/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате  (одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка), за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 47/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – канцеларијског намештаја, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 45/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – набавка енергената (угаљ и дрво) за грејну сезону 2014/2015 годину, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка телекомуникационих услуга L2VPN i L3VPN, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 40/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измене и допуне Конкурсне документацијe 3

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Конкурсна документација са извршеним изменама и допунама

Измене и допуне Конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавањa апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP системског софтвера, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 44/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање опреме прве и друге категорије за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 41/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 4

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Систем за спречавање упада преко интернета, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 43/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за корелацију логова са имплементацијом, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 42/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања Oracle лиценци и подршке, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 39/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурања моторних возила за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 38/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате (одржавање софтвера MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer и подршка ), за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 36/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавке услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 34/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 37/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања сториџа за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 35/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – лиценце за виртуелизацију, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 32/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 33/2014

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документацијe 2

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – материјал за угоститељство, пиће и напици  за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 31/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - закуп оптичких влакана - dark fiber, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 30/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 29/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сториџ и опрема за сториџ

ОП број 27/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и database софтвера

ОП број 26/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – сервери и серверска опрема (X)

ОП број 28/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – мрежне опреме за нови Data Centar

ОП број 24/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања комуникационе опреме,оптике и ИП телефоније

ОП број 25/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ОП број 20/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 2

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 1

Oбавештење о закљученом уговору за партиjе 3 и 4

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка система за беспрекидно напајање, пратеће опремe и опреме за систем салу

ОП број 21/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa мултифункционалних, периферних и преносних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 15/2014

Обавештење о закљученом Уговору за партију 4

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже, сервиса и сервера

ОП број 23/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга  - Заштита оперативних система (продужетак права коришћења на антивирусни софтвер Symantec licenci), за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 22/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања и поправке машина за бројање новца и поправкe машина за везивање новца,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 17/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања каса и трезора, за потребе Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 19/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у пословним објектима Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 16/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања зграда и објеката Министарства финасија - Управа за трезор

ОП број 14/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме, за потребе Министарства финансија - Управa за трезор

ОП број 18/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања и поправке уређаја за беспрекидно напајање,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 10/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 12/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавањe и поправкa лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата, клизних врата и рампе

ОП број 11/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање  хигијене у пословним објектима Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање клима уређаја

ОП број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - лиценце за Jabber

ОП број 09/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - поправке фотокопир апарата и телефакс апарата

ОП број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – електричне енергије

ОП број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже , сервиса и сервера

ОП број 05/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурањa имовине и лица за потребе Министарства финансија

ОП број 03/2014

Обавештење о потписаном Уговору за партију 2

Обавештење о потписаном Уговору за партије 1 и 3

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - бензин и дизел гориво

ОП број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга обезбеђења

ОП број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетом Закључку Републичке комисије за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

 

1. Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења

2. Претходно обавештење - услуге одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор

3. Претходно обавештење - сториџ и опрема за сториџ

4. Претходно обавештење - сервери и серверска опрема (Unix)  са миграцојом системског, апликативног и database software-a

5. Претходно обавештење - мрежна опрема за нови Дата Центар

6. Претходно обавештење - додатни софтверски алати, компоненте и лиценце

7. Претходно обавештење - одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

12. Јавна набавка-закуп пословног простора

број 13/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

11. Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате

(одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка)

број 12/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели Уговора

Додатна појашњења

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

10. Набавка услуга подршке и одржавања  апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 11/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

9. Одржавање софтвера под комерцијалним називом SIRIUS 2010

број 09/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

8. Закуп пословног простора у Голупцу и Жабарима

број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

7. Закуп пословног простора у Смедеревској Паланци

број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

6. Набавка добара - стручна литература

број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

5. Набавка добара - стручна литература

број 05/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

4. Набавка добара - стручна литература

број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

3. Набавка добара - стручна литература

број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

2. Набавка добара - стручна литература

број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Набавка добара - стручна литература

број 01/2014

Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

4. Набавкa услуга – израда главног пројекта адаптације, климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско-занатским радовима сервер сале ДР (Disaster & Recovery) локације Управе за трезор Министарства финансија у филијали Нови Сад

ЈНМВ број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

3. Набавка услуга оглашавања информативних огласа

ЈНМВ број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

2. Набавка услуга обезбеђивања авио карата и обезбеђивања хотелског смештаја

ЈНМВ број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

1. Набавка преводилачких услуга

ЈНМВ број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

4. Eлектронске комуникационе услуге-интернет

 

4.1. за партију 1-Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од Дос и ДДоС напада

Обавештење о закљученом Уговору за интернет услуге, за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору

 

3. Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом Уговору

 

2. Набавкa рачунарског материјала – тонера:

 

2.1. за партију број 5 – Оригинал тонери за ХП уређаје

Обавештење о закљученом Уговору

 

2.2. за партију 4 - Оригинал тонери за Леxмарк уређаје

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1. Набавка канцеларијског материјала:

 

1.1. за партију 1 – папир

Обавештење о закљученом Уговору

 

1.2. за партију 2 – коверте

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.3. за партију 3 – фасцикле, материал за архивирање и паковање и регистратори

1.4. за партију 4 – хемијске оловке, графитне оловке, техничке оловке, фломастери, маркер, гумице, резачи и коректори

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.5. за партију 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

Обавештење о закљученом Уговору 5

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.6. за партију 9 – остали канцеларијски материал

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА 2015 ГОДИНУ

 

1. Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења

Informator

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2017

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2017

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2016

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2016

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2015

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2015

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена OKTOБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2014

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2013

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2013

 

 

АРХИВА