Централни регистар фактура

Министарство финансија спроводи мере и активности у вези са контролом преузетих обавеза у јавном сектору што између осталог подразумева евидентирање, праћење и извештавање о неизмиреним обавезама. За обављање поменутих активности установљена је потреба за постојањем централног регистра фактура (ЦРФ).

У документу ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА можете погледати више детаља о ЦРФ сервису, са информацијама о кључним учесницима, функционалностима система, екранима wеб апликације и више.