Centralni registar faktura

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti ustanovljena je potreba za postojanjem centralnog registra faktura (CRF).

U dokumentu CENTRALNI REGISTAR FAKTURA možete pogledati više detalja o CRF servisu, sa informacijama o ključnim učesnicima, funkcionalnostima sistema, ekranima web aplikacije i više.